Markdræn kort

Kortlægning af drænede arealer i Danmark – Miljøstyrelsen

Kortlægning af drænede arealer i Danmark

De nye kort viser den sandsynlige udbredelse af drænede og ikke drænede arealer. Det vand fra markerne, der løber af i dræn, vil ofte have et højt …

Drænkort – bestil i drænarkivet eller få digitaliseret dine kort

Bestil dit drænkort fra Danmarks største drænarkiv, eller få digitaliseret placeringen af dine dræn, så de fx kan vises på en smartphone.

Bestil dit drænkort fra Danmarks største drænarkiv, eller få digitaliseret placeringen af dine dræn, så de fx kan vises på en smartphone. Så kan du spare tid, penge og besvær ved renovering af dræn.

Ny kort-app giver landbruget overblik over dræn

23. nov. 2016 — LE34 lancerer et digitalt kortværktøj tilpasset landbruget, der giver landmændene komplet overblik over dræn fra deres telefon.

LE34 lancerer et digitalt kortværktøj tilpasset landbruget, der giver landmændene komplet overblik over dræn fra deres telefon.

Draindetect – et nationalt kort over drænede marker i Danmark

Draindetect – et nationalt kort over drænede marker i Danmark | Geocenter Danmark

Dræn og grøfter leder det overskydende jordvand til vandløb, søer og kystnære farvande og letter dermed dyrkning af markerne. Men, dræningen har en negativ …

Landbrug og godser: Digitale drænkort, droneopmåling og …

Fra gamle, ufuldstændige kort til digitale kort og oversigter, som kan tilgås fra marken, … Lokalisering og digitalisering af dræn landbrug og godser.

{{uiState.page.summary()}}

Ny kort-app giver landbruget overblik over dræn | LE34

23. nov. 2016 — LE34 lancerer et digitalt kortværktøj tilpasset landbruget, der giver landmændene komplet overblik over dræn fra deres telefon.

LE34 lancerer et digitalt kortværktøj tilpasset landbruget, der giver landmændene komplet overblik over dræn fra deres telefon. Klitgaard Agro kommer til at spare masser af timer med systemet.

Digitaliserede drænkort gør det let at finde tilstoppede dræn

14. apr. 2020 — Men kortene er af stor værdi. De viser nemlig, hvor Jens Kristians Skautrups familie ved Holstebro har fået gravet dræn i markerne. Både kort og …

“Med gamle drænkort rammer vi nogen gange 50 meter forkert.”

Kortlæg placeringen af gamle dræn – Nordic Railpower

Kortlæg placeringen af gamle dræn – Droner finder de gamle drænrør

30. aug. 2018 — Kortlæg placeringen af gamle dræn. 13th august 2018. Nordic Railpower hjælper med at dokumenterer placeringen af nye og gamle dræn. Det er et …

Nordic Railpower hjælper med at finde de gamle drænrør. Vores afdeling for droneinspektion hjælper med at dokumentere placering af de gamle drænrør.

Kort-app giver overblik over dræn – LandbrugsAvisen

30. sep. 2016 — LE34 er Danmarks største landinspektørfirma og lancerer »Landbrugets Kortservice« på Agromek til kortlægning af dræn. Vi bruger hvert år enormt …

Keywords: markdræn kort